Geschiedenis

Voor de oprichting van de St.-Henricuskerk bestond er al een zangkoor dat de mis in de schoolzaal opluisterde. De leden kwamen vooral uit de Boerinnenbond.

In 1975, toen E.H.Schotte pastoor was (1967-1980), werd het koor opgericht zoals het nu op de parochie werkzaam is. Roger Lampaert, hoofdonderwijzer en koster-organist, was toen dirigent en werd een tweetal jaren later opgevolgd door René Vermeulen.

Het eerste optreden had plaats op Kerstmis 1975. Aanvankelijk werd alleen de hoogmis op kerkelijke feestdagen opgeluisterd.

Vanaf 1978 kwam een ruimere bezetting, met orgelbegeleiding door Eric Hallein, later opgevolgd door Adriaan Filez, beiden leerkrachten aan de Roeselaarse muziekacademie.

Geleidelijk kwamen er meer optredens, hoofdzakelijk ter gelegenheid van kerkelijke aangelegenheden. Om de twee jaar werd zelfs een concert ingericht, waarbij het koor ook profane liederen zong, afgewisseld met instrumentale nummers, gebracht door eigen koorleden, familieleden en plaatselijke muzikanten.

In 1980 werd Gilbert Ampe voorzitter.

René Vermeulen werd in zijn functie van dirigent in het voorjaar van 1986 door Karel Hoornaert (+ 2012) opgevolgd.

In juni 1989 werd de functie van voorzitter overgenomen door Martine Vermandere (tot juni 1990) en Lieve Godderis.

Met Pasen 1991 volgde Kristof Desmet Adriaan Filez op als organist.

In juni 1993 werd Josiane Bouttery voorzitster.

Het koor nam in 1997 deel aan de opening van C.C.De Spil met 'Zadok, the Priest' van G.F.Händel, o.l.v. Patrick Peire en het Collegium Instrumentale Brugense.

Jan Tournicourt (+ 2013) werd in september 1999 voorzitter.

In 2000 voerde het koor ter gelegenheid van Sint-Cecilia de 'Missa Brevis in G' (KV 140) van W.A.Mozart uit met kamerorkest.

In januari 2002 werd Marie-Christine Holvoet voorzitster.

In september 2002 volgde Kristof Desmet, koster-organist op de parochie, Karel Hoornaert op als dirigent.

Ludo Bagein werd in september 2005 voorzitter van het koor.

Op 29 december 2005 vierde het Zilverbergkoor zijn dertigjarig bestaan met het Jubileumconcert 'Happy Together', in samenwerking met diverse musici en Tine Ruysschaert. De wens werd geuit om zich - vooral in de keuze van het repertoire - niet langer als louter 'kerkkoor' te profileren, zonder daarom echter de thuisparochie de rug toe te keren.

Op 7 maart 2007 nam het koor deel aan de viering van 10 jaar C.C. De Spil o.l.v. Johan Duijck en het Collegium Instrumentale Brugense.

Eind 2007 bracht de groep op kerstavond het Klein Kerstoratorium van A.Oomen en H.Oosterhuis i.s.m. Eva Stael, Heidi Vanacker, Pieter Vyncke, Aida Van Haverbeke en Brecht Degryse. Het koor nam ook deel aan de kerstzangavond van de Rumbeekse koren.

Op 20 november 2010 vierde het koor zijn 35-jarig bestaan. Een Jubileumconcert met een mengeling van Engelstalige folksongs, moderne religieuze koorwerken en showtoppers moest dit illustreren.

In juli 2012 en 2013 trad het koor op tijdens de Godelieveprocessie in Gistel. 

Op 20 en 21 november 2012 kwam het koor naar buiten (op de Zilverberg en in Oekene) met een bloemlezing van gekende, religieuze koorwerken door de eeuwen heen, onder de naam 'Die mij droeg'. Het concert kwam er in samenwerking met kunstschilder Luc Blomme en diverse musici: Stefaan Vandenbroucke, Brecht Degryse, Dirk Blockeel en Rik Callewaert. Aangezien de dirigent wegens een onverwachte, heelkundige ingreep niet kon dirigeren, werd hij door Roos Devos vervangen. 

Op 12 mei 2013 verzorgde het koor een eucharistieviering voor Radio 1 in de St.-Tillokerk in Izegem. 

In de Goede Week van 2014 verzorgde het koor een grootse passie-evocatie, samen met het koor Sursum Corda uit Gullegem, organist Dirk Blockeel en een strijkersensemble o.l.v. Dirk Lievens. Hoofdwerk was het 'Stabat Mater' van J.Rheinberger.  

Op 11 oktober 2014 nam het koor deel aan 'Iedereen Klassiek' in Brugge. Het verzorgde twee miniconcerten in de Brugse Capucijnenkerk. 

Op 9 november 2014 verzorgde het koor een televisiemis op Eén in de kerk van Rumbeke, i.s.m. het St.-Gregoriuskoor.  

In december 2015 bestond het koor 40 jaar. Dit werd gevierd met een concert in CC De Spil, op 19 december, onder de titel 'The Very Best Time of Year'. Dit was een coproductie met het Oosterhuiskoor uit Roeselare.

Op 4 en 11 maart 2017 bracht het koor het o.a. het 'Gloria in D' van A.Vivaldi, begeleid door kamerorkest, i.s.m. 'Sursum Corda' Gullegem, en o.l.v. Antoon De Spiegeleer.

In oktober-november 2018 werkte het koor mee aan 'In Vlaemsche Velden', een project n.a.v. de herdenking van het einde van Wereldoorlog 1. Dit gebeurde i.s.m. de Muziekvrienden (Kuurne), de Ware Vrienden (Eernegem), The Swigshift en het Brugs Mannenkoor. Deze optredens stonden o.l.v. Martin Van Walleghem. 

Op 12 oktober 2019 organiseerde het koor het avondvullende programma 'My Love' met profane liederen uit diverse landen in samenwerking met folkgroep ISHTAR en pianist Brecht Degryse. 

In mei 2020 werkt het koor mee aan de koorvlamconcerten in het kader van de World Choir Games, georganiseerd door Koor & Stem. 

In maart 2021 is er opnieuw een samenwerking gepland met de Muziekvrienden (Kuurne) en de Ware Vrienden (Eernegem).