Lid worden?

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Voor je lid kunt worden, voer je een gesprek met de dirigent en wordt een inloopperiode afgesproken. We verwachten van nieuwe mensen dat ze een goeie stem hebben en kunnen intoneren. Kennis van notenleer is geen vereiste, maar is natuurlijk handig. Wel rekenen we op een enthousiaste en regelmatige aanwezigheid op de repetities, die elke dinsdagavond plaatsvinden in de Sint-Henricuskerk of in zaal 'De Zilverlink' (naast de kerk) van 20u. tot 21u.30. 
 
We beginnen telkens stipt met enkele ademhalings- en stemoefeningen, om dan naar de eigenlijke repetitie over te gaan.

Naast het muzikale willen we ook het sociale aspect een belangrijke plaats in onze vereniging te geven. De drinks na een repetitie, de recepties na een uitvoering, de gezinsbarbecue of de gezellige avonden ter gelegenheid van het Ceciliafeest en het nieuwjaars- of Valentijnfeestje zijn daar niet vreemd aan.

Het is de wens van het koorbestuur en de dirigent te werken naar een algemene verjonging: niet alleen van het ledenaantal, maar ook van het muziekrepertoire en de mentaliteit. Het koor wil zich graag minder profileren als een ‘kerkkoor’, zonder daarom de thuisbasis de rug toe te keren. Het moet mogelijk zijn van tijd tot tijd meer op te treden buiten louter kerkdiensten. Het Jubileumconcert van 30 december 2005 was daar een eerste aanzet toe. In 2010 werd dit bevestigd met een programma dat bestond uit Engelstalige folksongs, moderne religieuze muziek en showtoppers. Voor andere optredens verwijzen we naar de pagina's 'Concerten' en 'Programma'.

Het Zilverbergkoor is aangesloten bij Koor&Stem, een samenwerkingsverband tussen drie Vlaamse koorfederaties. Dat betekent dat er een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand werd afgesloten voor fouten die ontstaan in het kader van kooractiviteiten.

Voor meer inlichtingen, stuurt u een mail naar zilverbergkoor.roeselare@gmail.com