Visie

Het Zilverbergkoor is een zelfstandig basiskoor met volgende doelstellingen:

-vreugde beleven aan het samen zingen;
-misvieringen opluisteren binnen de federatie Rumbeke en meer bepaald op de parochie Sint-Henricus;
-uitwisselingen organiseren met andere koren;
-optredens verzorgen op verplaatsing;
-bij middel van stemcoaching werken aan de kwaliteit van de zang;
-een sociaal bindmiddel zijn tussen de verschillende leden en zodoende de cocooning doorbreken.

Onze 'thuisbasis' is de Sint-Henricusparochie, waar we af en toe misvieringen verzorgen. Het is echter ons verlangen om ons in de toekomst minder als louter 'kerkkoor' te profileren, zonder daarom onze thuisbasis de rug toe te keren. Dit moet vooral tot uiting komen in een vernieuwd repertoire.

Wat het repertoire betreft, brengen we hoofdzakelijk vierstemmige wereldlijke en religieuze werken.

Het koor is lid van 'Koor&Stem' en wordt actief begeleid wat betreft vorming, dienstverlening en repertoire. Af en toe gebeurt de begeleiding in de vorm van stemcoaching door een koorpedagoog van de Vlaamse Federatie van Jonge Koren.

Het koor stond al meermaals open voor meerkorenprojecten.

Koorleden

Het Zilverbergkoor telt momenteel 28 actieve koorleden: 10 sopranen, 10 alten, 3 tenoren, 4 bassen en 1 dirigent.
Goede en gemotiveerde zangers, vooral mannenstemmen, kunnen we goed gebruiken.

SOPRANEN (10)
Beeckaert Christiane
Cools Sandrine
Demaiter Jeannine
De Muelenaere Ria
Jaecques Nicole
Parmentier Johanna
Seynaeve Eline
Staelens Marijke
Vanbrussel Hade

Van Haverbeke Aida
Vermandere Martine

ALTEN (11)
Ameye Griet
Aerbeydt Marie-Claude
Bouttery Josianne
Cool Sandrine
Coussée Lieve
Martens Linda
Soen Mia
Van de Casteele Mia
Vanthieghem Lena
Quaghebeur Katy
Zoete Monique

TENOREN (3)
Bagein Ludo
Bleyaert Peter
Blomme Geert
Vandepitte Geert

BASSEN (4)
Cuvelier Dieter
De Ruyter Willy
Samyn Luc
Vandepitte Guido